MEDLEMSUNDERSÖKNINGAR


För att bedöma vilka argument och faktorer som var viktiga för anslutning till vår kunds organisation, genomfördes flera gruppdiskussioner och djupintervjuer i olika delar av Sverige. Resultaten ökade den interna förståelsen för vad som skapar medlemsnytta och därmed hur man kan bygga mer träffsäkra argument för att rekrytera nya medlemmar. Undersökningsprogrammet byggdes upp kring Landjas modell för förprövning av kommunikationsstrategier. Dvs undersökningar på utvecklingsstadiet som görs så tidigt att idéer och attityder hos inblandade parter ännu inte har stelnat och då det fortfarande finns frihet och pengar för att ta tillvara det man lärt.