KOMMUNIKATION


I ett sammanhang hjälpte vi en kund att kartlägga värderingar och åsikter kring ekologisk odling. Detta gav vår kund ett bra underlag för fortsatt utveckling av sin kommunikationsstrategi för att öka delaktigheten och intresset bland leverantörer och kunder kring alternativa produktionsmetoder och produkter. Det undersökningsprogram som skapades tillhör kategorin basmätningar. Syftet med basmätningar är att identifiera var målgruppen befinner sig i den stege som går från ”saknar kunskap” via ” har rätt uppfattning” till ”önskvärt beteende”.