AFFÄRSUTVECKLING


En av våra kunder visste inte om de skulle välja att satsa på försäljning med egen personal, via webbutik eller genom återförsäljare. Frågan gällde ett antal centrala produkter i sortimentet. Genom en särskild undersökningsteknik för affärsoptimering hjälpte vi dem att göra strategiska koncept avseende prissättning och produktmix kopplat till olika distributionskanaler. Grundtekniken bygger på Conjoint Analysis. Det är en metod för att förklara kundernas övergripande val och värdering av olika marknadsstimuli. Den ger sammantaget också en bild av vilken kombination, som ger den största kundnyttan.