Sveriges Lantbruk
En omnibusundersökning riktad till 1000 slumpmässigt utvalda lantbruksföretag där olika intressenter köper frågor till lantbrukarna. Sveriges Lantbruk startades 1973 av dåvarande Lantbrukets Utredningsinstitut LUI och har sedan dess genomförts vår och höst.
LANDJA MARKNADSANALYS
KONTAKT: info@landja.se
Telefon: 070 754 08 53
Postadress: Box 740 184 28 ÅkersbergaJörgen Johansson
jorgen.johansson@landja.se
070-754 08 53
Webdesign by Jacob Ravn Design AB