VI GENOMFÖR
Kund- och medlemsundersökningar
Produktutvecklingsundersökningar
Kommunikation/reklamundersökningar
Tjänsteutvecklingsundersökningar
Opinionsundersökningar
Sveriges Skogsbruk
En omnibus riktad till ägare av 1000 enskilt ägda skogsfastigheter där olika intressenter köper frågor till skogsägarna.
Sveriges Lantbruk
En omnibus riktad till 600 representativa lantbruksföretag där olika intressenter köper frågor till lantbrukarna. Den genomförs två gånger per år sedan 1973.
Verksamhetsutveckling
Efter en analys av kundens beslutsom- råden valdes en kundnöjdhetsunder- sökning, som tydligt visade vilka fram- gångsfaktorer som måste prioriteras...
Läs mer
Affärsutveckling
En av våra kunder visste inte om de skulle välja att satsa på försäljning med egen personal, via webbutik eller genom åter- försäljare.
Läs mer
kommunikation
I ett sammanhang hjälpte vi en kund att kartlägga värderingar och åsikter kring ekologisk odling. Detta gav vår kund ett bra underlag för fortsatt utveckling...
Läs mer
Processutvärdering
I ett för kunden stort och omfattande samarbetsprojekt med många olika intressenter genomförde Landja en analys
av de interna huvud- och stödprocesserna...
Läs mer
medlemsundersökningar
För att bedöma vilka argument och fak- torer som var viktiga för anslutning till vår kunds organisation, genomfördes flera gruppdiskussioner och djupintervjuer...
Läs mer
LANDJA MARKNADSANALYS
KONTAKT: info@landja.se
Telefon: 070 754 08 53
Postadress: Box 740 184 28 ÅkersbergaJörgen Johansson
jorgen.johansson@landja.se
070-754 08 53
Webdesign by Jacob Ravn Design AB